Florystka- mój nowy zawód Powiat wielicki – Małopolskie

Tytuł projektu: Florystka- mój nowy zawód

Miejsce:

Małopolskie

Powiat wielicki

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-12-114/11-00

 

Suma dofinansowania: 46596

Dofinansowanie UE: 39606,6

 

Nazwa beneficjenta: Firma Doradczo-Szkoleniowa ADVISER, Anna Bogucka s.c.

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

 

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2012

 

500 plus pierwsze dziecko wniosek, prosity, jezioro marąg, grecja obostrzenia dla turystów, ośrodek aktywizacji zawodowej

yyyyy

 

Shopping cart

close