Edukacja kulturalna na rzecz integracji społecznej w Gminie Kisielice Powiat iławski – Warmińsko-mazurskie

Tytuł projektu: Edukacja kulturalna na rzecz integracji społecznej w Gminie Kisielice

Miejsce:

Warmińsko-mazurskie

Powiat iławski

Kisielice

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-28-383/08-00

 

Suma dofinansowania: 49760

Dofinansowanie UE: 42296

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Kisielice/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

 

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

 

koszt winiet słowenia, mariusz wójcik, rozmawiac po ang, brak motywacji do wszystkiego, dodatek do dekodera wniosek, zaświadczenie o dostępie do drogi publicznej, kalendarz roku szkolnego 2021/2022, typ osobowości zawodowej test

yyyyy

 

Shopping cart

close