E-AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW MIASTA KOLNO – II EDYCJA Powiat kolneński – Podlaskie

Tytuł projektu: E-AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW MIASTA KOLNO – II EDYCJA

Miejsce:

Podlaskie

Powiat kolneński

Kolno – miasto

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-20-222/11-00

 

Suma dofinansowania: 43595,5

Dofinansowanie UE: 37056,18

 

Nazwa beneficjenta: Business 4 Business Consulting Piotr Janewicz

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

 

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

 

gimnazjum w lubominie, jak się pisze krótki, ile jest miejsc w sejmie, wegry wyjazd, hak pol

yyyyy

 

Shopping cart

close