Dziedzictwo kulinarne Doliny Strugu elementem integracji społecznej Powiat rzeszowski – Podkarpackie

Tytuł projektu: Dziedzictwo kulinarne Doliny Strugu elementem integracji społecznej

Miejsce:

Podkarpackie

Powiat rzeszowski

Tyczyn

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-18-071/08-00

 

Suma dofinansowania: 11791,5

Dofinansowanie UE: 10022,78

 

Nazwa beneficjenta: Lokalna Grupa Działania Lider Dolina Strugu

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2009

 

wola różaniecka, kiedy ferie zimowe 2019, maseczki 1 marca, minister msz, wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie arimr wzór

yyyyy

 

Shopping cart

close