Działając indywidualnie – gospodarujemy wspólnie. Zwiększanie uczestnictwa mieszkańców Gminy Rawicz w życiu społecznym swojej gminy. Powiat rawicki – Wielkopolskie

Tytuł projektu: Działając indywidualnie – gospodarujemy wspólnie. Zwiększanie uczestnictwa mieszkańców Gminy Rawicz w życiu społecznym swojej gminy.

Miejsce:

Wielkopolskie

Powiat rawicki

Rawicz

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-30-020/08-00

 

Suma dofinansowania: 47306

Dofinansowanie UE: 40210,1

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Cetrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2008

Data zakończenia realizacji: 3/31/2009

 

mily synonim, granica ze slowacja, zajęcia z języka angielskiego, mapa słubice, nowy ład a pracujący emeryt

yyyyy

 

Shopping cart

close