Działaj lokalnie Powiat staszowski – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: Działaj lokalnie

Miejsce:

Świętokrzyskie

Powiat staszowski

Połaniec

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-26-021/08-00

 

Suma dofinansowania: 49933

Dofinansowanie UE: 42443,05

 

Nazwa beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Maśniku

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009

 

esotiq logo, ruchomy czas pracy, koronawirus 6 czerwca, projekty dla dzieci, film o odzyskaniu przez polskę niepodległości, renta polski ład

yyyyy

 

Shopping cart

close