„Dubica Obywatelska” – program aktywzacji społeczności wiejskiej Powiat bialski – Lubelskie

Tytuł projektu: „Dubica Obywatelska” – program aktywzacji społeczności wiejskiej

Miejsce:

Lubelskie

Powiat bialski

Wisznice

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-204/09-00

 

Suma dofinansowania: 49700

Dofinansowanie UE: 42245

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Wisznice

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

 

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010

 

przyjazd z włoch do polski, symbol polski, jaki test do grecji, wopr chodzież, lemitor wrocław, sennosc przed okresem, wsparcie dla gastronomii, covid 19 niemcy

yyyyy

 

Shopping cart

close