DROGA DO WŁASNEGO „JA” Powiat częstochowski – Śląskie

Tytuł projektu: DROGA DO WŁASNEGO „JA”

Miejsce:

Śląskie

Powiat częstochowski

Janów

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-24-209/10-00

 

Suma dofinansowania: 49200

Dofinansowanie UE: 41820

 

Nazwa beneficjenta: Ośrodek Mediacji, Integracji i Komunikacji Społecznej „IMPULS” Monika Podgórska

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

 

Data rozpoczęcia realizacji: 5/16/2011

Data zakończenia realizacji: 10/15/2011

 

dofinansowania do kursów językowych, migaj z nami, komisariat policji słupsk, nowe obostrzenia listopad 2021, lakiernictwo samochodowe porady

yyyyy

 

Shopping cart

close