Dożynki Powiatowe Powiat piotrkowski – Łódzkie

Tytuł projektu: Dożynki Powiatowe

Miejsce:

Łódzkie

Powiat piotrkowski

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-083/09-00

 

Suma dofinansowania: 44810

Dofinansowanie UE: 38088,5

 

Nazwa beneficjenta: Powiat Piotrkowski

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

 

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009

 

gmina subkowy, konferencja ministra zdrowia dziś, uo ekonomia, szczepienie eksperyment medyczny, kiedy sa ferie 2022 podkarpackie

yyyyy

 

Shopping cart

close