Dożynki Gminne w Dmosinie Powiat brzeziński – Łódzkie

Tytuł projektu: Dożynki Gminne w Dmosinie

Miejsce:

Łódzkie

Powiat brzeziński

Dmosin

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-113/08-01

 

Suma dofinansowania: 49536

Dofinansowanie UE: 42105,6

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Dmosin

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

 

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2008

 

wyrobienie paszportu przez internet, wypowiedzenie umowy zlecenia, przedluzenie obostrzen po 18 kwietnia, świątynia dumania, suncode

yyyyy

 

Shopping cart

close