Dodać życia do lat! Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorek i seniorów w Gminie Celestynów Powiat otwocki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Dodać życia do lat! Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorek i seniorów w Gminie Celestynów

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat otwocki

Celestynów

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-141/09-00

 

Suma dofinansowania: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

 

Nazwa beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010

 

komopal opalenica, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak napisac do dziewczyny na instagramie, instytut gruźlicy i chorób płuc warszawa, torwar punkt recepcyjny, msz bulgaria, pozycja ciała, klawisz cmd, kodeks drogowy zmiany, km psp częstochowa, hipokryta definicja, wojewódzki szpital dziecięcy w toruniu, status osiedlonego uk, nowy wzór pit-2, alternatywy 3, dom kultury zwoleń, obostrzeniami, oczyszczalnia ścieków katowice, królowej jadwigi toruń, obwodnica olsztyna mapa 2019

yyyyy

 

Shopping cart

close