Dobre praktyki sposobem na sukces nie tylko własny Powiat lubartowski – Lubelskie

Tytuł projektu: Dobre praktyki sposobem na sukces nie tylko własny

Miejsce:

Lubelskie

Powiat lubartowski

Lubartów

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-172/10-00

 

Suma dofinansowania: 47201

Dofinansowanie UE: 40120,85

 

Nazwa beneficjenta: Firma Usługowa „Mandragora” Małgorzata Zdzienicka

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

 

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011

 

lniana koszalin, szczepienie po covid, diety delegacje zagraniczne, pracownik socjalny studia, plf do grecji, potrącenia od wynagrodzenia

yyyyy

 

Shopping cart

close