„Czas na aktywność” Powiat ciechanowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: „Czas na aktywność”

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat ciechanowski

Opinogóra Górna

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-056/09-00

 

Suma dofinansowania: 46876

Dofinansowanie UE: 39844,6

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Opinogóra Górna/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010

 

pytania na, rozwijać się zawodowo po angielsku, mufo, ministerstwo ochrony środowiska, zgubiłem książeczkę wojskową, rozporzadzenie kwarantanna, kalkulator zasiłku macierzyńskiego

yyyyy

 

Shopping cart

close