Czas liderów- cykl szkoleń dla mieszkańców gminy Kłomnice Powiat częstochowski – Śląskie

Tytuł projektu: Czas liderów- cykl szkoleń dla mieszkańców gminy Kłomnice

Miejsce:

Śląskie

Powiat częstochowski

Kłomnice

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-24-021/08-02

 

Suma dofinansowania: 46600

Dofinansowanie UE: 39610

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 5/30/2009

 

umowa zlecenie a umowa o dzieło, zajazd mat bełk, klawiatura dvorak, wiadomości o koronawirusie, klub obsza, mapa węzłów chłonnych, madera paszport, co to call center

yyyyy

 

Shopping cart

close