Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Barwice Powiat szczecinecki – Zachodniopomorskie

Tytuł projektu: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Barwice Miejsce: Zachodniopomorskie Powiat szczecinecki Barwice   Numer umowy: POKL.07.03.00-32-007/08-02   Suma dofinansowania: 41970 Dofinansowanie UE: 35674,5   Nazwa beneficjenta: Gmina Barwice Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w…

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Biały Bór Powiat szczecinecki – Zachodniopomorskie

Tytuł projektu: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Biały Bór Miejsce: Zachodniopomorskie Powiat szczecinecki Biały Bór   Numer umowy: POKL.07.03.00-32-034/08-02   Suma dofinansowania: 48948,82 Dofinansowanie UE: 41606,5   Nazwa beneficjenta: Gmina Biały Bór-Urząd Miejski w Białym Borze Temat: 71 Ścieżki integracji…

Zielonopalcy Powiat szczecinecki – Zachodniopomorskie

Tytuł projektu: Zielonopalcy Miejsce: Zachodniopomorskie Powiat szczecinecki Borne Sulinowo   Numer umowy: POKL.07.03.00-32-044/09-01   Suma dofinansowania: 43225 Dofinansowanie UE: 36741,25   Nazwa beneficjenta: Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych „Universum” w Bornem Sulinowie Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie…

Bez ograniczeń – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych Powiat szczecinecki – Zachodniopomorskie

Tytuł projektu: Bez ograniczeń – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych Miejsce: Zachodniopomorskie Powiat szczecinecki Szczecinek   Numer umowy: POKL.07.04.00-32-028/13-00   Suma dofinansowania: 116661,76 Dofinansowanie UE: 99162,49   Nazwa beneficjenta: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób…

Niepełnosprawni – ale pracujący! Powiat szczecinecki – Zachodniopomorskie

Tytuł projektu: Niepełnosprawni – ale pracujący! Miejsce: Zachodniopomorskie Powiat szczecinecki Szczecinek   Numer umowy: POKL.07.04.00-32-012/13-00   Suma dofinansowania: 12402,64 Dofinansowanie UE: 10542,25   Nazwa beneficjenta: KOMPASS CONSULTING Maciej Buczkowski Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Grzmiąca Powiat szczecinecki – Zachodniopomorskie

Tytuł projektu: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Grzmiąca Miejsce: Zachodniopomorskie Powiat szczecinecki Grzmiąca   Numer umowy: POKL.07.03.00-32-005/08-02   Suma dofinansowania: 42270 Dofinansowanie UE: 35929,5   Nazwa beneficjenta: Gmina Grzmiąca Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w…

Aktywni-Pozytywni Powiat szczecinecki – Zachodniopomorskie

Tytuł projektu: Aktywni-Pozytywni Miejsce: Zachodniopomorskie Powiat szczecinecki Szczecinek   Numer umowy: POKL.07.04.00-32-038/13-00   Suma dofinansowania: 194980,63 Dofinansowanie UE: 165733,54   Nazwa beneficjenta: CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA „ROMANISZYN” Sp. z o.o. Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie…

Punkt Informacyjno- Doradczy dla mieszkańców Powiat szczecinecki – Zachodniopomorskie

Tytuł projektu: Punkt Informacyjno- Doradczy dla mieszkańców Miejsce: Zachodniopomorskie Powiat szczecinecki Borne Sulinowo   Numer umowy: POKL.07.03.00-32-100/08-01   Suma dofinansowania: 49903 Dofinansowanie UE: 42417,55   Nazwa beneficjenta: Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych „Universum” w Bornem Sulinowie Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób…

Aktywizacja kobiet szansą zmiany mentalności środowiska lokalnego w Gminie Barwice Powiat szczecinecki – Zachodniopomorskie

Tytuł projektu: Aktywizacja kobiet szansą zmiany mentalności środowiska lokalnego w Gminie Barwice Miejsce: Zachodniopomorskie Powiat szczecinecki Barwice   Numer umowy: POKL.07.03.00-32-107/08-00   Suma dofinansowania: 49907,47 Dofinansowanie UE: 42421,35   Nazwa beneficjenta: Gmina Barwice Temat: 69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz…

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Borne Sulinowo Powiat szczecinecki – Zachodniopomorskie

Tytuł projektu: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Borne Sulinowo Miejsce: Zachodniopomorskie Powiat szczecinecki Borne Sulinowo   Numer umowy: POKL.07.03.00-32-026/08-03   Suma dofinansowania: 49900 Dofinansowanie UE: 42415   Nazwa beneficjenta: Gmina Borne Sulinowo-Urząd Miasta i Gminy Borne Sulinowo Temat: 71 Ścieżki…

Shopping cart

close