Akademia Młodych Liderów Powiatu Świdwińskiego Powiat świdwiński – Zachodniopomorskie

Tytuł projektu: Akademia Młodych Liderów Powiatu Świdwińskiego Miejsce: Zachodniopomorskie Powiat świdwiński Świdwin   Numer umowy: POKL.07.03.00-32-056/08-00   Suma dofinansowania: 12302,5 Dofinansowanie UE: 10457,13   Nazwa beneficjenta: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Shopping cart

close