Terapia pracą – program kompleksowego rozwoju i aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi Powiat m. Szczecin – Zachodniopomorskie

Tytuł projektu: Terapia pracą – program kompleksowego rozwoju i aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi Miejsce: Zachodniopomorskie Powiat m. Szczecin   Numer umowy: POKL.07.04.00-32-006/13-00   Suma dofinansowania: 438111,33 Dofinansowanie UE: 372394,63   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie rodzin i opiekunów osób chorych psychicznie „RODZINA” w Szczecinie Temat:…

Shopping cart

close