W chaosie współczesnego świata Powiat łobeski – Zachodniopomorskie

Tytuł projektu: W chaosie współczesnego świata Miejsce: Zachodniopomorskie Powiat łobeski   Numer umowy: POKL.07.03.00-32-095/10-00   Suma dofinansowania: 25000 Dofinansowanie UE: 21250   Nazwa beneficjenta: Verti Consulting Tobiasz Lubczyński Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

Shopping cart

close