Aktywne Pełczyce Powiat choszczeński – Zachodniopomorskie

Tytuł projektu: Aktywne Pełczyce Miejsce: Zachodniopomorskie Powiat choszczeński Pełczyce   Numer umowy: POKL.07.03.00-32-045/09-01   Suma dofinansowania: 49998 Dofinansowanie UE: 42498,3   Nazwa beneficjenta: Szkoła Języków Obcych POLIGLOTA Renata Zadłużna Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

Integracja mieszkańców gminy Pełczyce Powiat choszczeński – Zachodniopomorskie

Tytuł projektu: Integracja mieszkańców gminy Pełczyce Miejsce: Zachodniopomorskie Powiat choszczeński Pełczyce   Numer umowy: POKL.07.03.00-32-041/09-01   Suma dofinansowania: 49958 Dofinansowanie UE: 42464,3   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Pełczyckiej Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

Aktywnym żyje się lepiej Powiat choszczeński – Zachodniopomorskie

Tytuł projektu: Aktywnym żyje się lepiej Miejsce: Zachodniopomorskie Powiat choszczeński Pełczyce   Numer umowy: POKL.07.03.00-32-020/09-01   Suma dofinansowania: 49942 Dofinansowanie UE: 42450,7   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Pełczyckiej Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

Shopping cart

close