Dojrzali na rzecz integracji Powiat ostrzeszowski – Wielkopolskie

Tytuł projektu: Dojrzali na rzecz integracji Miejsce: Wielkopolskie Powiat ostrzeszowski Czajków   Numer umowy: POKL.07.03.00-30-159/09-00   Suma dofinansowania: 41933 Dofinansowanie UE: 35643,05   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kalisz XXI Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

Integracja i nabywanie nowych umiejętności u progu jesieni życia Powiat ostrzeszowski – Wielkopolskie

Tytuł projektu: Integracja i nabywanie nowych umiejętności u progu jesieni życia Miejsce: Wielkopolskie Powiat ostrzeszowski Mikstat   Numer umowy: POKL.07.03.00-30-118/09-00   Suma dofinansowania: 45590 Dofinansowanie UE: 38751,5   Nazwa beneficjenta: „Sieć Bezpieczeństwa” Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju Społecznego Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu…

Shopping cart

close