Wsparcie na starcie paszportem do sukcesu Powiat ostrowski – Wielkopolskie

Tytuł projektu: Wsparcie na starcie paszportem do sukcesu Miejsce: Wielkopolskie Powiat ostrowski Odolanów   Numer umowy: POKL.07.04.00-30-064/13-00   Suma dofinansowania: 222597,95 Dofinansowanie UE: 211405,88   Nazwa beneficjenta: Gmina i Miasto Odolanów Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie…

Kobieta za sterem Powiat ostrowski – Wielkopolskie

Tytuł projektu: Kobieta za sterem Miejsce: Wielkopolskie Powiat ostrowski Sieroszewice   Numer umowy: POKL.07.03.00-30-108/09-00   Suma dofinansowania: 49987,06 Dofinansowanie UE: 42489   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

Nowy zawód drogą do integracji mieszkańców gminy Odolanów Powiat ostrowski – Wielkopolskie

Tytuł projektu: Nowy zawód drogą do integracji mieszkańców gminy Odolanów Miejsce: Wielkopolskie Powiat ostrowski Odolanów   Numer umowy: POKL.07.03.00-30-014/09-03   Suma dofinansowania: 49990 Dofinansowanie UE: 42491,5   Nazwa beneficjenta: Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób…

Lokalne inicjatywy społeczne kobiet z obszarów wiejskich i wiejsko – miejskich Powiat ostrowski – Wielkopolskie

Tytuł projektu: Lokalne inicjatywy społeczne kobiet z obszarów wiejskich i wiejsko – miejskich Miejsce: Wielkopolskie Powiat ostrowski Raszków   Numer umowy: POKL.07.03.00-30-070/08-02   Suma dofinansowania: 24983,73 Dofinansowanie UE: 21236,17   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia…

Shopping cart

close