Wzrost Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych II Powiat m. Konin – Wielkopolskie

Tytuł projektu: Wzrost Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych II Miejsce: Wielkopolskie Powiat m. Konin   Numer umowy: POKL.07.04.00-30-003/12-00   Suma dofinansowania: 916041,7 Dofinansowanie UE: 778635,44   Nazwa beneficjenta: PROFESJA Dominika Flaczyk Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

Shopping cart

close