Sposób na… Nietuszkowo Powiat chodzieski – Wielkopolskie

Tytuł projektu: Sposób na… Nietuszkowo Miejsce: Wielkopolskie Powiat chodzieski Chodzież   Numer umowy: POKL.07.03.00-30-179/09-00   Suma dofinansowania: 41336 Dofinansowanie UE: 35135,6   Nazwa beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

Młoda mama – aktywna mama Powiat chodzieski – Wielkopolskie

Tytuł projektu: Młoda mama – aktywna mama Miejsce: Wielkopolskie Powiat chodzieski Margonin   Numer umowy: POKL.07.03.00-30-162/09-00   Suma dofinansowania: 49732,4 Dofinansowanie UE: 42272,54   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Na Górze” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

Shopping cart

close