Akademia III wieku w Orzyszu Powiat piski – Warmińsko-mazurskie

Tytuł projektu: Akademia III wieku w Orzyszu Miejsce: Warmińsko-mazurskie Powiat piski Orzysz   Numer umowy: POKL.07.03.00-28-334/08-00   Suma dofinansowania: 47490 Dofinansowanie UE: 40366,5   Nazwa beneficjenta: Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego „FOSA” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

PISZ: finanse na PLUS Powiat piski – Warmińsko-mazurskie

Tytuł projektu: PISZ: finanse na PLUS Miejsce: Warmińsko-mazurskie Powiat piski Pisz   Numer umowy: POKL.07.03.00-28-068/10-01   Suma dofinansowania: 48834 Dofinansowanie UE: 41508,9   Nazwa beneficjenta: Piska Fundacja Rozwoju Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

Shopping cart

close