Zajęcia świetlicowe w Gminie Lidzbark Warmiński formą aktywnej integracji. Powiat lidzbarski – Warmińsko-mazurskie

Tytuł projektu: Zajęcia świetlicowe w Gminie Lidzbark Warmiński formą aktywnej integracji. Miejsce: Warmińsko-mazurskie Powiat lidzbarski Lidzbark Warmiński   Numer umowy: POKL.07.03.00-28-085/10-01   Suma dofinansowania: 49865 Dofinansowanie UE: 42385,25   Nazwa beneficjenta: Gmina Lidzbark Warmiński Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w…

Warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet z Miasta i Gminy Orneta Powiat lidzbarski – Warmińsko-mazurskie

Tytuł projektu: Warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet z Miasta i Gminy Orneta Miejsce: Warmińsko-mazurskie Powiat lidzbarski Orneta   Numer umowy: POKL.07.03.00-28-005/10-00   Suma dofinansowania: 40250 Dofinansowanie UE: 34212,5   Nazwa beneficjenta: Gmina Orneta Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym…

Wyśnij lepsze jutro Powiat lidzbarski – Warmińsko-mazurskie

Tytuł projektu: Wyśnij lepsze jutro Miejsce: Warmińsko-mazurskie Powiat lidzbarski Orneta   Numer umowy: POKL.07.03.00-28-288/08-00   Suma dofinansowania: 46136 Dofinansowanie UE: 39215,6   Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Orneta/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornecie Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Krok do pracy Powiat lidzbarski – Warmińsko-mazurskie

Tytuł projektu: Krok do pracy Miejsce: Warmińsko-mazurskie Powiat lidzbarski Lubomino   Numer umowy: POKL.07.04.00-28-007/12-02   Suma dofinansowania: 370476 Dofinansowanie UE: 314904,6   Nazwa beneficjenta: Fundacja Q Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku…

Działamy razem dla wspólnego dobra. Integracja mieszkańców w praktyce. Powiat lidzbarski – Warmińsko-mazurskie

Tytuł projektu: Działamy razem dla wspólnego dobra. Integracja mieszkańców w praktyce. Miejsce: Warmińsko-mazurskie Powiat lidzbarski Kiwity   Numer umowy: POKL.07.03.00-28-366/08-00   Suma dofinansowania: 49500 Dofinansowanie UE: 42075   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w…

Wspólnie zrobimy więcej Powiat lidzbarski – Warmińsko-mazurskie

Tytuł projektu: Wspólnie zrobimy więcej Miejsce: Warmińsko-mazurskie Powiat lidzbarski Orneta   Numer umowy: POKL.07.03.00-28-373/09-00   Suma dofinansowania: 41978,2 Dofinansowanie UE: 35681,47   Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Orneta/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornecie Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Shopping cart

close