POKONUJEMY BARIERY W DRODZE DO KARIERY Powiat kętrzyński – Warmińsko-mazurskie

Tytuł projektu: POKONUJEMY BARIERY W DRODZE DO KARIERY Miejsce: Warmińsko-mazurskie Powiat kętrzyński Srokowo   Numer umowy: POKL.07.04.00-28-010/12-01   Suma dofinansowania: 142032,25 Dofinansowanie UE: 120727,41   Nazwa beneficjenta: Fundacja STABILO Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

Shopping cart

close