Moje miejsce na rynku pracy. Dobre praktyki w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie warmińsko-mazurskim Powiat ełcki – Warmińsko-mazurskie

Tytuł projektu: Moje miejsce na rynku pracy. Dobre praktyki w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie warmińsko-mazurskim Miejsce: Warmińsko-mazurskie Powiat ełcki   Numer umowy: POKL.07.04.00-28-016/12-01   Suma dofinansowania: 990273,49 Dofinansowanie UE: 841732,47   Nazwa beneficjenta: ATEST Szkolenia, Obsługa Firm Beata Maria Chojęta Temat: 71…

Aktywne Prostki I Powiat ełcki – Warmińsko-mazurskie

Tytuł projektu: Aktywne Prostki I Miejsce: Warmińsko-mazurskie Powiat ełcki Prostki   Numer umowy: POKL.07.03.00-28-582/09-00   Suma dofinansowania: 46235 Dofinansowanie UE: 39299,75   Nazwa beneficjenta: Gmina Prostki/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie…

Zmień siebie i świat przez wolontariat Powiat ełcki – Warmińsko-mazurskie

Tytuł projektu: Zmień siebie i świat przez wolontariat Miejsce: Warmińsko-mazurskie Powiat ełcki Stare Juchy   Numer umowy: POKL.07.03.00-28-059/11-01   Suma dofinansowania: 49519 Dofinansowanie UE: 42091,15   Nazwa beneficjenta: Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Aktywne Prostki II Powiat ełcki – Warmińsko-mazurskie

Tytuł projektu: Aktywne Prostki II Miejsce: Warmińsko-mazurskie Powiat ełcki Prostki   Numer umowy: POKL.07.03.00-28-583/09-00   Suma dofinansowania: 45795 Dofinansowanie UE: 38925,75   Nazwa beneficjenta: Gmina Prostki/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie…

„Żyj aktywnie w Krainie Druglina” Powiat ełcki – Warmińsko-mazurskie

Tytuł projektu: „Żyj aktywnie w Krainie Druglina” Miejsce: Warmińsko-mazurskie Powiat ełcki Ełk   Numer umowy: POKL.07.03.00-28-018/11-01   Suma dofinansowania: 42410 Dofinansowanie UE: 36048,5   Nazwa beneficjenta: Gmina Ełk Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

Platrorma integracji – aktywne Straduny Powiat ełcki – Warmińsko-mazurskie

Tytuł projektu: Platrorma integracji – aktywne Straduny Miejsce: Warmińsko-mazurskie Powiat ełcki Ełk   Numer umowy: POKL.07.03.00-28-529/09-00   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Gmina Ełk/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym…

„Odkryjemy Przeszłość dla Przyszłości” Powiat ełcki – Warmińsko-mazurskie

Tytuł projektu: „Odkryjemy Przeszłość dla Przyszłości” Miejsce: Warmińsko-mazurskie Powiat ełcki Ełk   Numer umowy: POKL.07.03.00-28-019/11-01   Suma dofinansowania: 42410 Dofinansowanie UE: 36048,5   Nazwa beneficjenta: Gmina Ełk Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do…

Shopping cart

close