W pełni sprawni na rynku pracy – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w powiecie bartoszyckim Powiat bartoszycki – Warmińsko-mazurskie

Tytuł projektu: W pełni sprawni na rynku pracy – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w powiecie bartoszyckim Miejsce: Warmińsko-mazurskie Powiat bartoszycki   Numer umowy: POKL.07.04.00-28-003/12-01   Suma dofinansowania: 332610 Dofinansowanie UE: 282718,5   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach Temat: 71 Ścieżki integracji…

Shopping cart

close