Aktywana integracja byłych sportowcóww wieku 50+ w powiecie staszowskim Powiat staszowski – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: Aktywana integracja byłych sportowcóww wieku 50+ w powiecie staszowskim Miejsce: Świętokrzyskie Powiat staszowski   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-084/11-01   Suma dofinansowania: 48250 Dofinansowanie UE: 41012,5   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Świetokrzyskiej Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym…

„Nowa ścieżka zawodowa” Powiat staszowski – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: „Nowa ścieżka zawodowa” Miejsce: Świętokrzyskie Powiat staszowski Staszów   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-040/11-00   Suma dofinansowania: 49999,6 Dofinansowanie UE: 42499,66   Nazwa beneficjenta: Gmina Staszów / Centrum Integracji Społecznej w Staszowie Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Aktywana integracja osób w wieku 50+ w powiecie staszowskim Powiat staszowski – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: Aktywana integracja osób w wieku 50+ w powiecie staszowskim Miejsce: Świętokrzyskie Powiat staszowski   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-092/11-01   Suma dofinansowania: 47990 Dofinansowanie UE: 40791,5   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Świetokrzyskiej Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym…

UWIERZ W SIEBIE Powiat staszowski – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: UWIERZ W SIEBIE Miejsce: Świętokrzyskie Powiat staszowski Szydłów   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-019/08-00   Suma dofinansowania: 5188,89 Dofinansowanie UE: 4410,56   Nazwa beneficjenta: Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

„Aktywność się opłaca” Powiat staszowski – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: „Aktywność się opłaca” Miejsce: Świętokrzyskie Powiat staszowski Staszów   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-048/11-00   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Gmina Staszów/Centrum Integracji Społecznej w Staszowie Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

Działaj lokalnie Powiat staszowski – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: Działaj lokalnie Miejsce: Świętokrzyskie Powiat staszowski Połaniec   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-021/08-00   Suma dofinansowania: 49933 Dofinansowanie UE: 42443,05   Nazwa beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Maśniku Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

„Akcja Integracja – wspólnie pokanamy bariery niepełnosprawności” Powiat staszowski – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: „Akcja Integracja – wspólnie pokanamy bariery niepełnosprawności” Miejsce: Świętokrzyskie Powiat staszowski Połaniec   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-073/11-00   Suma dofinansowania: 44000 Dofinansowanie UE: 37400   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Integracja” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym…

Jestem i potrafię Powiat staszowski – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: Jestem i potrafię Miejsce: Świętokrzyskie Powiat staszowski Rytwiany   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-029/10-01   Suma dofinansowania: 49000 Dofinansowanie UE: 41650   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Miłośników Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie…

Shopping cart

close