Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej (COLPS) w gminie Pińczów Powiat pińczowski – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej (COLPS) w gminie Pińczów Miejsce: Świętokrzyskie Powiat pińczowski Pińczów   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-064/11-00   Suma dofinansowania: 44931 Dofinansowanie UE: 38191,35   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym…

Szkoły Gminy Złota w Unii Europejskiej Powiat pińczowski – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: Szkoły Gminy Złota w Unii Europejskiej Miejsce: Świętokrzyskie Powiat pińczowski Złota   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-006/08-02   Suma dofinansowania: 49310 Dofinansowanie UE: 41913,5   Nazwa beneficjenta: Gmina Złota Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

„Razem do lepszej przyszłości”-integracja i edukacja w powiecie pińczowskim Powiat pińczowski – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: „Razem do lepszej przyszłości”-integracja i edukacja w powiecie pińczowskim Miejsce: Świętokrzyskie Powiat pińczowski   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-016/11-00   Suma dofinansowania: 49933 Dofinansowanie UE: 42443,05   Nazwa beneficjenta: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodziezy Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do…

Shopping cart

close