Integracja i rozwój poprzez tradycję Powiat ostrowiecki – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: Integracja i rozwój poprzez tradycję Miejsce: Świętokrzyskie Powiat ostrowiecki Bałtów   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-004/09-02   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „BAŁT” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym…

Zawsze Młodzi Powiat ostrowiecki – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: Zawsze Młodzi Miejsce: Świętokrzyskie Powiat ostrowiecki Kunów   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-038/11-00   Suma dofinansowania: 45867,2 Dofinansowanie UE: 38987,12   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do…

Poznać i zrozumieć autyzm Powiat ostrowiecki – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: Poznać i zrozumieć autyzm Miejsce: Świętokrzyskie Powiat ostrowiecki   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-002/10-00   Suma dofinansowania: 44100 Dofinansowanie UE: 37485   Nazwa beneficjenta: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Fundusze UE dla rolników i przedsiębiorców jako instrument przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w powiecie ostrowieckim Powiat ostrowiecki – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: Fundusze UE dla rolników i przedsiębiorców jako instrument przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w powiecie ostrowieckim Miejsce: Świętokrzyskie Powiat ostrowiecki   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-028/08-00   Suma dofinansowania: 42656 Dofinansowanie UE: 36257,6   Nazwa beneficjenta: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Rozwoju Temat: 80 Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez…

Zdecydowani na sukces Powiat ostrowiecki – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: Zdecydowani na sukces Miejsce: Świętokrzyskie Powiat ostrowiecki   Numer umowy: POKL.07.04.00-26-007/12-00   Suma dofinansowania: 474940 Dofinansowanie UE: 403699   Nazwa beneficjenta: Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym „KUŹNIA” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

SUPERRODZINA – wsparcie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin drogą do wzmocnienia aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców gminy Bodzechów Powiat ostrowiecki – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: SUPERRODZINA – wsparcie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin drogą do wzmocnienia aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców gminy Bodzechów Miejsce: Świętokrzyskie Powiat ostrowiecki Bodzechów   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-054/11-00   Suma dofinansowania: 46140 Dofinansowanie UE: 39219   Nazwa beneficjenta: FUNDACJA „POMOCNA DŁOŃ” Temat: 71 Ścieżki integracji i…

Tradycją do Integracji Powiat ostrowiecki – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: Tradycją do Integracji Miejsce: Świętokrzyskie Powiat ostrowiecki Bodzechów   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-066/11-00   Suma dofinansowania: 46952,84 Dofinansowanie UE: 39909,91   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

Shopping cart

close