Smykałki śpiewają, świat rozweselają. Powiat konecki – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: Smykałki śpiewają, świat rozweselają. Miejsce: Świętokrzyskie Powiat konecki Smyków   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-091/11-00   Suma dofinansowania: 49068 Dofinansowanie UE: 41707,8   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

Aktywni seniorzy – dodać życia do lat Powiat konecki – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: Aktywni seniorzy – dodać życia do lat Miejsce: Świętokrzyskie Powiat konecki Stąporków   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-040/09-03   Suma dofinansowania: 49274 Dofinansowanie UE: 41882,9   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „KUŹNIA” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

„Integracja mieszkańców gminy Smyków” Powiat konecki – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: „Integracja mieszkańców gminy Smyków” Miejsce: Świętokrzyskie Powiat konecki Smyków   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-074/11-00   Suma dofinansowania: 47665 Dofinansowanie UE: 40515,25   Nazwa beneficjenta: Gmina Smyków Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do…

Świetlica – Super miejsce na wsi Powiat konecki – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: Świetlica – Super miejsce na wsi Miejsce: Świętokrzyskie Powiat konecki Stąporków   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-068/11-00   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Komorów Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym…

„Festyn rodzinny” Powiat konecki – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: „Festyn rodzinny” Miejsce: Świętokrzyskie Powiat konecki Gowarczów   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-058/09-02   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

Królewski Klub Kultury Powiat konecki – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: Królewski Klub Kultury Miejsce: Świętokrzyskie Powiat konecki Smyków   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-067/09-02   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

Wspólnie do lepszej przyszłości Powiat konecki – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: Wspólnie do lepszej przyszłości Miejsce: Świętokrzyskie Powiat konecki   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-009/10-00   Suma dofinansowania: 49310 Dofinansowanie UE: 41913,5   Nazwa beneficjenta: Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym…

Sztuka Bycia Razem Powiat konecki – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: Sztuka Bycia Razem Miejsce: Świętokrzyskie Powiat konecki Słupia (Konecka)   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-068/09-01   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Powiat konecki/Dom Pomocy Społecznej ETOLA w Rudzie Pilczyckiej Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym…

Razem dla edukacji Powiat konecki – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: Razem dla edukacji Miejsce: Świętokrzyskie Powiat konecki Stąporków   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-050/10-00   Suma dofinansowania: 47498 Dofinansowanie UE: 40373,3   Nazwa beneficjenta: Gmina Stąporków/Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

Shopping cart

close