Centrum Aktywizacji Społecznej w powiecie kazimierskim Powiat kazimierski – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: Centrum Aktywizacji Społecznej w powiecie kazimierskim Miejsce: Świętokrzyskie Powiat kazimierski   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-005/08-00   Suma dofinansowania: 49713 Dofinansowanie UE: 42256,05   Nazwa beneficjenta: Polski Komitet Pomocy Społecznej/Świetokrzyski Zarząd Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla…

Shopping cart

close