Pamiętam i żyję – dla integracji Powiat kielecki – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: Pamiętam i żyję – dla integracji Miejsce: Świętokrzyskie Powiat kielecki Miedziana Góra   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-050/11-00   Suma dofinansowania: 43131,3 Dofinansowanie UE: 36661,61   Nazwa beneficjenta: Fundacja Centrum Europy Lokalnej Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Kompleksowa rehabilitacja społeczno-zawodowa niewidomych i słabowidzących z województwa świętokrzyskiego – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: Kompleksowa rehabilitacja społeczno-zawodowa niewidomych i słabowidzących z województwa świętokrzyskiego Miejsce: Świętokrzyskie   Numer umowy: POKL.07.04.00-26-021/12-02   Suma dofinansowania: 1203555,18 Dofinansowanie UE: 1023021,9   Nazwa beneficjenta: Fundacja Nadzieja Rodzinie Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

Aktywana integracja byłych sportowcóww wieku 50+ w powiecie staszowskim Powiat staszowski – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: Aktywana integracja byłych sportowcóww wieku 50+ w powiecie staszowskim Miejsce: Świętokrzyskie Powiat staszowski   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-084/11-01   Suma dofinansowania: 48250 Dofinansowanie UE: 41012,5   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Świetokrzyskiej Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym…

Integracja i rozwój poprzez tradycję Powiat ostrowiecki – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: Integracja i rozwój poprzez tradycję Miejsce: Świętokrzyskie Powiat ostrowiecki Bałtów   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-004/09-02   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „BAŁT” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym…

Centrum Aktywizacji Społecznej w powiecie kazimierskim Powiat kazimierski – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: Centrum Aktywizacji Społecznej w powiecie kazimierskim Miejsce: Świętokrzyskie Powiat kazimierski   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-005/08-00   Suma dofinansowania: 49713 Dofinansowanie UE: 42256,05   Nazwa beneficjenta: Polski Komitet Pomocy Społecznej/Świetokrzyski Zarząd Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla…

„Integrujmy się poprzez tradycję” Powiat kielecki – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: „Integrujmy się poprzez tradycję” Miejsce: Świętokrzyskie Powiat kielecki Miedziana Góra   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-057/09-01   Suma dofinansowania: 49050 Dofinansowanie UE: 41692,5   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym Plusik Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w…

Razem po nowe kwalifikacje! Powiat sandomierski – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: Razem po nowe kwalifikacje! Miejsce: Świętokrzyskie Powiat sandomierski Zawichost   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-075/11-00   Suma dofinansowania: 49530 Dofinansowanie UE: 42100,5   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Człowiek Człowiekowi…” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

Dobre perspektywy-ucząc innych, uczymy się sami Powiat skarżyski – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: Dobre perspektywy-ucząc innych, uczymy się sami Miejsce: Świętokrzyskie Powiat skarżyski Skarżysko-Kamienna   Numer umowy: POKL.07.04.00-26-036/12-01   Suma dofinansowania: 538565 Dofinansowanie UE: 457780,25   Nazwa beneficjenta: Gmina Skarzysko-Kamienna Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

Smykałki śpiewają, świat rozweselają. Powiat konecki – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: Smykałki śpiewają, świat rozweselają. Miejsce: Świętokrzyskie Powiat konecki Smyków   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-091/11-00   Suma dofinansowania: 49068 Dofinansowanie UE: 41707,8   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

,,Komputer twoją szansą” Powiat skarżyski – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: ,,Komputer twoją szansą” Miejsce: Świętokrzyskie Powiat skarżyski Skarżysko Kościelne   Numer umowy: POKL.07.03.00-26-076/11-00   Suma dofinansowania: 44980 Dofinansowanie UE: 38233   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie im. Stanisława Staszica Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

Shopping cart

close