Inkubator aktywności lokalnej w powiecie raciborskim Powiat raciborski – Śląskie

Tytuł projektu: Inkubator aktywności lokalnej w powiecie raciborskim Miejsce: Śląskie Powiat raciborski Nędza   Numer umowy: POKL.07.03.00-24-097/10-00   Suma dofinansowania: 14550 Dofinansowanie UE: 12367,5   Nazwa beneficjenta: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Integracja społeczna perspektywą jutra Powiat raciborski – Śląskie

Tytuł projektu: Integracja społeczna perspektywą jutra Miejsce: Śląskie Powiat raciborski Rudnik   Numer umowy: POKL.07.03.00-24-078/08-03   Suma dofinansowania: 5310,71 Dofinansowanie UE: 4514,11   Nazwa beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

Tacy sami – rozwój kompetencji umożliwiających zaistnienie na rynku pracy jako antidotum dla wykluczenia społecznegpo mieszkańsów gminy Rudnik Powiat raciborski – Śląskie

Tytuł projektu: Tacy sami – rozwój kompetencji umożliwiających zaistnienie na rynku pracy jako antidotum dla wykluczenia społecznegpo mieszkańsów gminy Rudnik Miejsce: Śląskie Powiat raciborski Rudnik   Numer umowy: POKL.07.03.00-24-184/08-01   Suma dofinansowania: 45895,35 Dofinansowanie UE: 39011,05   Nazwa beneficjenta: Centrum Edukacyjne Active School spółka cywilna…

Wolontariat „Bank dobrych serc” Powiat raciborski – Śląskie

Tytuł projektu: Wolontariat „Bank dobrych serc” Miejsce: Śląskie Powiat raciborski Kuźnia Raciborska   Numer umowy: POKL.07.03.00-24-085/10-00   Suma dofinansowania: 49580 Dofinansowanie UE: 42143   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Babiniec” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

Shopping cart

close