Bez barier Powiat m. Zabrze – Śląskie

Tytuł projektu: Bez barier Miejsce: Śląskie Powiat m. Zabrze   Numer umowy: POKL.07.04.00-24-016/12-01   Suma dofinansowania: 319153,79 Dofinansowanie UE: 271280,72   Nazwa beneficjenta: ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

Mobilny asystent IT Powiat m. Zabrze – Śląskie

Tytuł projektu: Mobilny asystent IT Miejsce: Śląskie Powiat m. Zabrze M. Zabrze   Numer umowy: POKL.07.04.00-24-052/12-02   Suma dofinansowania: 703108,08 Dofinansowanie UE: 597641,87   Nazwa beneficjenta: UX SYSTEMS Leszek Zdonek Grzegorz Kocur Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze. Powiat m. Zabrze – Śląskie

Tytuł projektu: Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze. Miejsce: Śląskie Powiat m. Zabrze   Numer umowy: POKL.07.04.00-24-076/12-01   Suma dofinansowania: 1418946,29 Dofinansowanie UE: 1206104,35   Nazwa beneficjenta: Fundacja Imago Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Shopping cart

close