TERAZ MY! Pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu zatrudnienia Powiat m. Sosnowiec – Śląskie

Tytuł projektu: TERAZ MY! Pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu zatrudnienia Miejsce: Śląskie Powiat m. Sosnowiec   Numer umowy: POKL.07.04.00-24-017/12-01   Suma dofinansowania: 934812,14 Dofinansowanie UE: 794590,32   Nazwa beneficjenta: ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w…

Shopping cart

close