Praca bez stopni Powiat m. Ruda Śląska – Śląskie

Tytuł projektu: Praca bez stopni Miejsce: Śląskie Powiat m. Ruda Śląska M. Ruda Śląska   Numer umowy: POKL.07.04.00-24-010/12-00   Suma dofinansowania: 971164,52 Dofinansowanie UE: 825489,84   Nazwa beneficjenta: Miasto Ruda Śląska / Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do…

Shopping cart

close