Pełnosprawni na rynku pracy Powiat m. Jaworzno – Śląskie

Tytuł projektu: Pełnosprawni na rynku pracy Miejsce: Śląskie Powiat m. Jaworzno M. Jaworzno   Numer umowy: POKL.07.04.00-24-058/12-03   Suma dofinansowania: 1963322,32 Dofinansowanie UE: 1668823,97   Nazwa beneficjenta: Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o. Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w…

Shopping cart

close