GLIWICKI pakON Powiat m. Gliwice – Śląskie

Tytuł projektu: GLIWICKI pakON Miejsce: Śląskie Powiat m. Gliwice M. Gliwice   Numer umowy: POKL.07.04.00-24-045/12-01   Suma dofinansowania: 526887,26 Dofinansowanie UE: 447854,17   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie GTW Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do…

Shopping cart

close