DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji. Powiat m. Częstochowa – Śląskie

Tytuł projektu: DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji. Miejsce: Śląskie Powiat m. Częstochowa   Numer umowy: POKL.07.04.00-24-071/12-02   Suma dofinansowania: 952241,15 Dofinansowanie UE: 809404,98   Nazwa beneficjenta: Fundacja Widzialni Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób…

Shopping cart

close