Niepełnosprawni-pełnosprawni w pracy! Powiat m. Bielsko-Biała – Śląskie

Tytuł projektu: Niepełnosprawni-pełnosprawni w pracy! Miejsce: Śląskie Powiat m. Bielsko-Biała M. Bielsko-Biała   Numer umowy: POKL.07.04.00-24-063/12-01   Suma dofinansowania: 789535,2 Dofinansowanie UE: 671104,92   Nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie…

Shopping cart

close