Nasza Mała Ojczyzna w Eterze Powiat lubliniecki – Śląskie

Tytuł projektu: Nasza Mała Ojczyzna w Eterze Miejsce: Śląskie Powiat lubliniecki Lubliniec   Numer umowy: POKL.07.03.00-24-166/08-01   Suma dofinansowania: 39770 Dofinansowanie UE: 33804,5   Nazwa beneficjenta: Fundacja TUTAJ PRZYSZŁOŚĆ Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

„Kuchnie świata” Powiat lubliniecki – Śląskie

Tytuł projektu: „Kuchnie świata” Miejsce: Śląskie Powiat lubliniecki Herby   Numer umowy: POKL.07.03.00-24-034/10-01   Suma dofinansowania: 48988 Dofinansowanie UE: 41639,8   Nazwa beneficjenta: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku…

Sięgnąć po sprawność na rynku pracy Powiat lubliniecki – Śląskie

Tytuł projektu: Sięgnąć po sprawność na rynku pracy Miejsce: Śląskie Powiat lubliniecki Lubliniec   Numer umowy: POKL.07.03.00-24-323/11-00   Suma dofinansowania: 43550 Dofinansowanie UE: 37017,5   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

Azymut praca – rozwój kompetencji umożliwiających zaistnienie na rynku pracy jako antidotum dla wykluczania społecznego mieszkańców gminy Koszęcin Powiat lubliniecki – Śląskie

Tytuł projektu: Azymut praca – rozwój kompetencji umożliwiających zaistnienie na rynku pracy jako antidotum dla wykluczania społecznego mieszkańców gminy Koszęcin Miejsce: Śląskie Powiat lubliniecki Koszęcin   Numer umowy: POKL.07.03.00-24-011/08-01   Suma dofinansowania: 47393 Dofinansowanie UE: 40284,05   Nazwa beneficjenta: Centrum Edukacyjne Active School spółka cywilna…

TY TEŻ POTRAFISZ – Aktywni Powiat lubliniecki – Śląskie

Tytuł projektu: TY TEŻ POTRAFISZ – Aktywni Miejsce: Śląskie Powiat lubliniecki   Numer umowy: POKL.07.03.00-24-124/10-00   Suma dofinansowania: 49998,2 Dofinansowanie UE: 42498,47   Nazwa beneficjenta: Kancelaria KSięgowo – PRawna Asumpt Barbara Tkaczewska Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Razem dla dobra wspólnego Powiat lubliniecki – Śląskie

Tytuł projektu: Razem dla dobra wspólnego Miejsce: Śląskie Powiat lubliniecki Koszęcin   Numer umowy: POKL.07.03.00-24-033/10-00   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów Macierz Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie…

Shopping cart

close