Mobilny strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie Powiat kłobucki – Śląskie

Tytuł projektu: Mobilny strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie Miejsce: Śląskie Powiat kłobucki Popów   Numer umowy: POKL.07.03.00-24-195/10-00   Suma dofinansowania: 49985 Dofinansowanie UE: 42487,25   Nazwa beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Popowie Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym…

Integracja poprzez spotkania Powiat kłobucki – Śląskie

Tytuł projektu: Integracja poprzez spotkania Miejsce: Śląskie Powiat kłobucki Wręczyca Wielka   Numer umowy: POKL.07.03.00-24-153/09-01   Suma dofinansowania: 38190 Dofinansowanie UE: 32461,5   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY WRĘCZYCA WIELKA” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Shopping cart

close