Szkoła liderów – budowa kadr dla projektów społecznych Powiat bieruńsko-lędziński – Śląskie

Tytuł projektu: Szkoła liderów – budowa kadr dla projektów społecznych Miejsce: Śląskie Powiat bieruńsko-lędziński Bojszowy   Numer umowy: POKL.07.03.00-24-053/08-02   Suma dofinansowania: 49692 Dofinansowanie UE: 42238,2   Nazwa beneficjenta: Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w…

Angielska motywacja – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Bierunia Powiat bieruńsko-lędziński – Śląskie

Tytuł projektu: Angielska motywacja – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Bierunia Miejsce: Śląskie Powiat bieruńsko-lędziński Bieruń   Numer umowy: POKL.07.03.00-24-146/10-00   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Centrym Języków Obcych LEADER Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym…

Sport drogą do integracji Powiat bieruńsko-lędziński – Śląskie

Tytuł projektu: Sport drogą do integracji Miejsce: Śląskie Powiat bieruńsko-lędziński Lędziny   Numer umowy: POKL.07.03.00-24-008/10-00   Suma dofinansowania: 49580 Dofinansowanie UE: 42143   Nazwa beneficjenta: LĘDZIŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w…

Nowy zawód – szansa dla odchodzących z rolnictwa Powiat bieruńsko-lędziński – Śląskie

Tytuł projektu: Nowy zawód – szansa dla odchodzących z rolnictwa Miejsce: Śląskie Powiat bieruńsko-lędziński   Numer umowy: POKL.07.03.00-24-075/08-03   Suma dofinansowania: 32447,2 Dofinansowanie UE: 27580,12   Nazwa beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym…

Z wiatrem w Żaglach Powiat bieruńsko-lędziński – Śląskie

Tytuł projektu: Z wiatrem w Żaglach Miejsce: Śląskie Powiat bieruńsko-lędziński Lędziny   Numer umowy: POKL.07.03.00-24-010/10-00   Suma dofinansowania: 48295 Dofinansowanie UE: 41050,75   Nazwa beneficjenta: LĘDZIŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w…

Lędzinska Akademia Inicjatyw Prointegracyjnych Powiat bieruńsko-lędziński – Śląskie

Tytuł projektu: Lędzinska Akademia Inicjatyw Prointegracyjnych Miejsce: Śląskie Powiat bieruńsko-lędziński Lędziny   Numer umowy: POKL.07.03.00-24-226/09-01   Suma dofinansowania: 47971,88 Dofinansowanie UE: 40776,1   Nazwa beneficjenta: Centrum Przedsiębiorczości S.A. Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

Zajęcia komputerowo-aktywizacyjne dla mieszkańców gminy Bojszowy Powiat bieruńsko-lędziński – Śląskie

Tytuł projektu: Zajęcia komputerowo-aktywizacyjne dla mieszkańców gminy Bojszowy Miejsce: Śląskie Powiat bieruńsko-lędziński Bojszowy   Numer umowy: POKL.07.03.00-24-020/11-00   Suma dofinansowania: 39720 Dofinansowanie UE: 33762   Nazwa beneficjenta: Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Shopping cart

close