Bliżej siebie. Powiat tczewski – Pomorskie

Tytuł projektu: Bliżej siebie. Miejsce: Pomorskie Powiat tczewski Pelplin   Numer umowy: POKL.07.03.00-22-093/09-01   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Caritas Diecezji Pelplińskiej Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku…

Shopping cart

close