Rękodzieło w Koźminie Powiat starogardzki – Pomorskie

Tytuł projektu: Rękodzieło w Koźminie Miejsce: Pomorskie Powiat starogardzki Skarszewy   Numer umowy: POKL.07.03.00-22-105/09-01   Suma dofinansowania: 49775 Dofinansowanie UE: 42308,75   Nazwa beneficjenta: Kółko Rolnicze- Koło Gospodyń Wiejskich w Koźminie Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie…

„SPRAWNIEJ ŻYĆ RAZEM”- wsparcie środowiska osób z autyzmem w Powiecie Starogardzkim Powiat starogardzki – Pomorskie

Tytuł projektu: „SPRAWNIEJ ŻYĆ RAZEM”- wsparcie środowiska osób z autyzmem w Powiecie Starogardzkim Miejsce: Pomorskie Powiat starogardzki Zblewo   Numer umowy: POKL.07.03.00-22-026/09-00   Suma dofinansowania: 4162,65 Dofinansowanie UE: 3538,25   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla…

Shopping cart

close