Przygotowanie do społeczności lokalnej Powiatu Puckiego do współpracy na rzecz rozwoju w ramach trójsektorowego partnerstwa Powiat pucki – Pomorskie

Tytuł projektu: Przygotowanie do społeczności lokalnej Powiatu Puckiego do współpracy na rzecz rozwoju w ramach trójsektorowego partnerstwa Miejsce: Pomorskie Powiat pucki   Numer umowy: POKL.07.03.00-22-117/09-02   Suma dofinansowania: 48840 Dofinansowanie UE: 41514   Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Jastarnia Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do…

Shopping cart

close