Zróbmy to razem – dalej Powiat nowodworski – Pomorskie

Tytuł projektu: Zróbmy to razem – dalej Miejsce: Pomorskie Powiat nowodworski Stegna   Numer umowy: POKL.07.03.00-22-079/09-01   Suma dofinansowania: 50000 Dofinansowanie UE: 42500   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jantar Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

Nowe boisko wychowuje i integruje Powiat nowodworski – Pomorskie

Tytuł projektu: Nowe boisko wychowuje i integruje Miejsce: Pomorskie Powiat nowodworski   Numer umowy: POKL.07.03.00-22-053/09-01   Suma dofinansowania: 48674,83 Dofinansowanie UE: 41373,61   Nazwa beneficjenta: Powiat Nowodworski/Zespół Szkół nr 1 Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji…

Szkoła szachowa to sport i kultura a przede wszystkim integracja społeczności wiejskiej. Powiat nowodworski – Pomorskie

Tytuł projektu: Szkoła szachowa to sport i kultura a przede wszystkim integracja społeczności wiejskiej. Miejsce: Pomorskie Powiat nowodworski Ostaszewo   Numer umowy: POKL.07.03.00-22-143/09-01   Suma dofinansowania: 49961 Dofinansowanie UE: 42466,85   Nazwa beneficjenta: STOWARZYSZENIE „NOWA GÓRA” Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla…

„Akcja na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w powiecie nowodworskim” Powiat nowodworski – Pomorskie

Tytuł projektu: „Akcja na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w powiecie nowodworskim” Miejsce: Pomorskie Powiat nowodworski   Numer umowy: POKL.07.03.00-22-081/08-00   Suma dofinansowania: 44258 Dofinansowanie UE: 37619,3   Nazwa beneficjenta: Instytut Inicjatyw Europejskich Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu;…

Ponad wszystko Powiat nowodworski – Pomorskie

Tytuł projektu: Ponad wszystko Miejsce: Pomorskie Powiat nowodworski   Numer umowy: POKL.07.04.00-22-044/12-00   Suma dofinansowania: 794806,2 Dofinansowanie UE: 675585,27   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „DAR” w Jantarze Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

Nowe boisko wychowuje i integruje Powiat nowodworski – Pomorskie

Tytuł projektu: Nowe boisko wychowuje i integruje Miejsce: Pomorskie Powiat nowodworski   Numer umowy: POKL.07.03.00-22-035/08-00   Suma dofinansowania: 49811,5 Dofinansowanie UE: 42339,78   Nazwa beneficjenta: Powiat Nowodworski Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do…

Zróbmy to razem Powiat nowodworski – Pomorskie

Tytuł projektu: Zróbmy to razem Miejsce: Pomorskie Powiat nowodworski Stegna   Numer umowy: POKL.07.03.00-22-054/08-00   Suma dofinansowania: 49830 Dofinansowanie UE: 42355,5   Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jantar Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie…

Shopping cart

close