(Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni Powiat m. Sopot – Pomorskie

Tytuł projektu: (Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni Miejsce: Pomorskie Powiat m. Sopot M. Sopot   Numer umowy: POKL.07.04.00-22-033/12-00   Suma dofinansowania: 221294,71 Dofinansowanie UE: 188100,5   Nazwa beneficjenta: Gmina Miasta Gdynia Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w…

Shopping cart

close